Erkekliğe Meydan Okuyan Pasta Şakası

Şaka sözcüğü Türkçeye Arapça "şaḳā" (mutsuz olma, bedbaht olma) kavramından geçmiştir.Sözcüğün Türkçedeki anlamsal evrimi muhtemelen, bedbaht birisi ile eğlenmenin ayıplanacak bir davranış olmasına dayanır.
Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde (1680) ve Ahmet Vekif Paşa'nın Lugat-ı Osmani'sinde (1876) şaka sözcüğü "eğlenme, eğlence" anlamlarında kullanılmıştır.

Kategori :

Komik Videolar

Etiketler :

 Erkekliğe     Meydan     Okuyan     Pasta     Şakası     Video   

Yorumlar