Modern Toplumun Temel Problemi - Alan Watts

Baudrillard'ın deyimiyle simülasyon çağı ve medya çağı modern insanın en büyük problemidir.

Taklit, bir köken ya da aslolandan yoksun aslolanın modeller aracılığı ile türetilmesine denir. Günümüzde gerçek artık minyatürleşmiş hücreler, matrisler, bellekler ve komut modelleri tarafından üretilmektedir. bu sayede gerçeğin sonsuz sayıda yeniden üretimi mümkün olmaktadır. bundan böyle rasyonel bir gerçeğe ihtiyacımız olmayacaktır, zira gerçek ideal ya da negatif süreçlerle başa çıkabilecek bir durumda değildir. artık işlemsel bir gerçeklik vardır.

Kategori :

Amatör Videolar

Etiketler :

 Modern     Toplumun     Temel     Problemi     Alan     Watts     Video   

Yorumlar